Reset Password

Your search results

Upravni i drugi stručni poslovi iz područja turizma – promjene od 1.1.2020. godine

Published on Gennaio 29, 2020 by tz-kanfanar

 Sukladno nadležnostima utvrđenim Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Službene novine Istarske županije br. 26/19), od 01. siječnja 2020. godine Upravni odjel za turizam Istarske županije obavlja povjerene poslove državne uprave iz područja turizma. Poslovi iz samoupravnog djelokruga obavljaju se, kao i do sada, u sjedištu odjela, a povjereni poslovi državne uprave obavljaju se na izdvojenim mjestima rada (na lokacijama dosadašnjih Ispostava). U nastavku su adrese, kontakti i uredovno vrijeme izdvojenih mjesta rada, kao i obrasci za podnošenje zahtjeva istima.

Uredovno vrijeme za rad sa strankama:

Ponedjeljak i petak              09:00 – 11:00
Utorak                                 12:30 – 15:30
Srijeda                                 po pozivu
Četvrtak                               nije uredovni dan

PISARNICE

Ponedjeljak, srijeda i petak  08:30 – 11:30
Utorak                                  12:30 – 15:30
Četvrtak                                nije uredovni dan

DNEVNI ODMOR                11:30 – 12:00

 

Izdvojeno mjesto rada Upravnog odjela za turizam u Rovinju-Rovigno
Adresa: Istarska 13a, Rovinj-Rovigno
Tel: 052/803-000
Faks: 052/803-001

 

Na sljedećoj poveznici mogu se preuzeti obrasci zahtjeva vezanih uz djelokrug poslova ovog ureda (pr. Zahtjev za izdavanje rješenja o razvrstavanju i kategorizaciji objekta, Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu…): OBRASCI ZAHTJEVA