Reset Password

Your search results

Odluka općinskog načelnika o mjerama u svrhu sprječavanja širenja koronavirusa

Published on 12 ožujka, 2020 by tz-kanfanar

 

Na temelju preporuke Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije i Zaključaka Stožera civilne zaštite Istarske županije od 10. ožujka 2020. godine o mjerama koje je potrebno poduzeti u svrhu sprečavanja širenja epidemije bolesti koronavirusa COVID-19 u  Istri, kao i zaključaka  Stožera civilne zaštite  Grada Rovinja-Rovigno od 11. ožujka 2020. godine, općinski načelnik Sandro Jurman donosi sljedeću

 

 

ODLUKU

I.

            Prihvaća se Preporuka Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, zaključci 19. Sjednice Stožera civilne zaštite Istarske županije i zaključci Stožera civilne zaštite Grada Rovinja-Rovigno o potrebi provođenja preventivnih mjera obzirom na blizinu granice s Republikom Italijom u kojoj je došlo do pogoršanja epidemiološke situacije u smislu nekontroliranog širenja zaraze korona virusom COVID-19.

II.

            U Općini Kanfanar odgađaju se do 14. travnja 2020. godine sva javna, sportska i kulturna događanja, javni skupovi i dječje priredbe. Privremeno se zatvaraju svi javni objekti i ustanove kojima upravlja Općina Kanfanar i to:

–           Dom mladih

–           Galerija Malenica

–           Sportske dvorane i tereni kojima upravlja Općina Kanfanar i javne ustanove koje djeluju na području Općine Kanfanar

–           Objekti koje koriste udruge civilnog društva i sportske udruge Općine Kanfanar za svoje aktivnosti.

 

Preporučuje se svim građanima Općine Kanfanar da što je moguće manje koriste usluge Ambulante u Kanfanaru i Doma zdravlja u Rovinju radi očuvanja integriteta medicinskog sustava.

III.

Zabrana okupljanja odnosi se na otvoreni i zatvoreni prostor. Slijedom rečenog,  u periodu od 11.03. do 14.04. 2020. neće se izdavati Odobrenja za korištenje javnih površine radi okupljanja, promidžbe ili inih aktivnost,  niti će se odobravati ikakve aktivnosti u prostorima kojima Općina Kanfanar upravlja.

IV.

            Daje se preporuka o obavljanju pokopa pokojnika u krugu obitelji. Nalaže se da se s ovom preporukom upoznaju sve pravne osobe koje vrše ukop pokojnika na području Općine Kanfanar, te svi koji od uprave groblja zatraže odobrenje za ukop pokojnika.

V.

Djelatnici općinske uprave, ustanova i poduzeća komunikaciju s građanima moraju svesti na  on-line komunikaciju (elektronička pošta) i komunikaciju putem pošte i telefona, a ukoliko to nije moguće dužni su komunicirati na udaljenosti od najmanje jednog metra, bez rukovanja.

VI.

Radno vrijeme svih ugostiteljskih objekata  ograničava se maksimalno do 23 sata.

VII.

            Djelatnici općinske uprave, ustanova i poduzeća dužni su pridržavati se preporučenih higijenskih mjera i mjera opreza, izbjegavati bliski kontakt sa osobama koje imaju respiratorne simptome, održavati higijenu okoline i radnog mjesta u smislu čišćenja i dezinfekcije površina, predmeta i provjetravanja radnog prostora te isto preporučivati građanima/strankama  s kojima je u komunikaciji.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se i na mrežnim stranicama Općine Kanfanar i na oglasnim pločama.

Ustanove i gradska poduzeća moraju ovu Odluku istaknuti na svojim oglasnim pločama i mrežnim stranicama.

 

ODLUKA

Kategorija: Nekategorizirano