Reset Password

Your search results

Upoznaj Kanfanar!

Published on 18 svibnja, 2017 by tz-kanfanar

Way to KanfanarS ciljem kontinuiranog stvaranja autentične turističke ponude u Općini Kanfanar, unapređenja i promocije resursa za kulturni, povijesni, sakralni, aktivni i eno-gastronomski turizam, a vodeći se postavkama održivog razvoja, kanfanarsko poduzeće M-G Express d.o.o. vlasnice Marie-Gracie Baćac u suradnji s Turističkom zajednicom Općine Kanfanar te udrugama s područja općine osmislilo je i na tržište plasiralo niz programa koji na inovativne načine valoriziraju kanfanarsku kulturno-povijesnu baštinu.

Projekte valorizacije kanfanarske baštine kroz turizam ova DMC agencija s turističkom je zajednicom započela još 2011. godine kada su joj za provođenje kreiranih programa te za razvoj i unapređenje istih u sklopu natječaja Upoznaj Hrvatsku Ministarstva turizma odobrena nepovratna sredstva. Međutim, doprinos agencije promociji Hrvatske bio je vidljiv i prije, kada je na naslovnu stranicu turističkog kataloga “Mediterranee” za 2008./2009. godinu stavljena slika Rovinja, a prvih je sedam stranica kataloga predstavljalo Hrvatsku, i to upravo zahvaljujući zalaganju vlasnice ove kanfanarske agencije.

Suradnjom javnog (TZ Kanfanar), privatnog (M-G Express d.o.o.) i civilnog sektora (udruga Dvegrajci) već je tada stvoren niz programa kojima su se, prije svega na tržištu francuskog govornog područja, promovirale vrijednosti Općine Kanfanar. Krajem 2016. godine, ponovno u istom partnerstvu, osmišljen je niz novih programa koji su uvršteni u brošuru Way to Croatia koja se distribuira po najvažnijim turističkim sajmovima i destinacijama te tako promovira ljepote Istre i Kanfanara. Brošura je nastala u sklopu projekta kojeg su tijekom 2016. godine zajednički provodile Udruga hrvatskih putničkih agencija (UHPA) i Hrvatska turistička zajednica, a kojemu je cilj bio umrežiti turističke zajednice i turističke agencije, kako bi iste zajednički osmislile i na tržište plasirale nove proizvode.

 

Svi koji žele uživati u ljepotama Kanfanara i tradicijskim vrijednostima ovoga kraja svoj program mogu odabrati na stranicama agencije M-G Express d.o.o. (http://www.mgexpress.hr/), a ponuđeni se programi nalaze i na internet stranicama Turističke zajednice Općine Kanfanar, u rubrici Way to Kanfanar.

Kategorija: Atrakcije