Reset Password

Your search results

Financijske obveze iznajmljivača na području Općine Kanfanar za 2024. godinu

Published on January 23, 2024 by tz-kanfanar

 

U 2024. godini, zakonski utvrđene financijske obveze iznajmljivača odnose se na plaćanja:

  • turističke pristojbe,
  • članarine turističkoj zajednici,
  • paušalni porez na dohodak po osnovi iznajmljivanja i smještaja u turizmu i
  • porez na kuće za odmor (novo od 1.1.2024. godine).

 

TURISTIČKA PRISTOJBA

Iznajmljivači koji djelujuju kao fizičke osobe turističku pristojbu plaćaju u paušalnom obliku, u iznosu koji ovisi isključivo o broju ležajeva (stalni i pomoćni) utvrđenih rješenjem o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Paušalni iznos turističke pristojbe za 2024. godinu za objekte na području Općine Kanfanar iznosi 60,00 eura po ležaju za smještaj u domaćinstvu (obračunava se jednako za stalne i pomoćne ležajeve), odnosno 55,00 eura po ležaju za smještaju na OPG-u.

Osobe koje posluju preko obrta ili poduzeća naplaćuju svojim turistima pristojbu po svakom ostvarenom noćenju te istu potom uplaćuju na račun na turističku pristojbu.

Iznos pristojbe po svakom ostvarenom noćenju po osobi iznosi 1,60 eura za noćenja ostvarena u razdoblju 1.4.-30.9., odnosno 1,10 eura za noćenja u ostalom razdoblju godine.

Rokovi uplate: za iznajmljivače paušalce u tri rate – 31.7., 31.8. i 30.9., za ostale svakog 1. i 15. u mjesecu za sva noćenja ostvarena u tom razdoblju, s rokom dospijeća od sedam dana

Broj računa (za TZO Kanfanar): HR8610010051717504745

Podatke za uplatu može se preuzeti u sustavu eVisitor, a kod uplaćivanja pristojbe potrebno je paziti i na ispravan unos poziva na broj jer je isti povezan sa svakim pojedinačnim objektom.

 

Odluka kojom se uređuju iznosi turističke pristojbe dostupna je na sljedećoj poveznici: ODLUKA – TURISTIČKA PRISTOJBA 

 

ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA

Iznajmljivači koji posluju kao fizičke osobe, članarinu plaćaju u paušalnom obliku.

Iznos je 5,97 eura po stalnom ležaju (sukladno rješenju), odnosno 2,99 eura po pomoćnom ležaju, na godišnjoj razini. Iznos članarine može se uplatiti jednokratno, do 31.7., ili u tri jednaka obroka s rokovima dospijeća 31.7., 31.8. i 30.9.

Do 15.1. podnosi se Poreznoj upravi Obrazac TZ2 za tekuću godinu, odnosno, za iznajmljivače koji će svoje rješenje ishodovati tek nakon tog datuma, rok za podnošenje Obrasca je 15 dana od dobivanja rješenja.

Osobe koje uslugu smještaja pružaju preko obrta ili poduzeća, članarinu uplaćuju u iznosu koji ovisi o ostvarenim prihodima i stopi za obračun članarine, sve sukladno Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama: ZAKON 

Broj računa za uplatu (za TZO Kanfanar): HR4810010051717527157

Model: HR67

Poziva na broj: OIB

Svrha/opis plaćanja: Članarina TZO Kanfanar

 

 

PAUŠALNI POREZ NA DOHODAK PO OSNOVI IZNAJMLJIVANJA I SMJEŠTAJA U TURIZMU

Od 1.1.2024. godine, sukladno Odluci općinskog vijeća Općine Kanfanar, paušalni porez na dohodak po osnovi iznajmljivanja i smještaja u turizmu iznosi 40,00 eura po ležaju za smještajne objekte na području naselja Kanfanar, odnosno 30,00 eura po ležaju za smještajne objekte u svim ostalim naseljima Općine Kanfanar.

Ova se obveza uplaćuje sukladno uputama Porezne uprave koja iznajmljivačima dostavlja rješenje o utvrđenom iznosu i rokovima za uplatu (u 4 jednake rate).

Cjelovita odluka dostupna je na poveznici: ODLUKA – PAUŠALNI POREZ NA DOHODAK ZA IZNAJMLJIVAČE

 

 

POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Od 1.1.2024. godine iznajmljivači su dužni plaćati i porez na kuće za odmor, a na području Općine Kanfanar isti se utvrđuje u iznosu od 4,00 eura po metru kvadratnom, na godišnjoj razini.

Odluka je dostupna na sljedećoj poveznici: ODLUKA – POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

 

 

 

 

 

Category: Uncategorized