Reset Password

Your search results

Donesen Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu turističke članarine

Published on 11 veljače, 2020 by tz-kanfanar

Na temelju Zakona o članarinama u turističkim zajednicama ( NN 52/19 koji je na snazi od 01.01.2020. godine), dana 7.2.2020. godine donesen je Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici.

Između ostaloga, novi pravilnik propisuje sljedeće:

 

  • turističku članarinu privatni iznajmljivači za 2020. godinu plaćat će po krevetu 45,00 kn, a za pomoćne krevete plaća se 50% manji iznos,
  • zaduženje turističke članarine može se uplatiti jednokratno do 31. srpnja, ili u tri rate s rokovima dospijeća (isti kao i za turističku pristojbu) za prvu ratu 31. srpanj, 31. kolovoz i 30 rujan tekuće godine za prethodnu (za 2019. godinu Turistička članarina plaća se prema starom Zakonu do 29. veljače)
  • za potrebe kontrole ukupnog poslovanja, obveznici će i dalje iskazivati podatak o ukupnom prometu za prethodnu godinu (iz evidencije prometa)
  • privatni iznajmljivači kao obveznici plaćanja turističke članarine podnose nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ 2 do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu u kojoj je u obvezi obračunati i uplatiti članarinu turističkoj zajednici.
  • pravna osoba i fizička osoba obrtnik plaća mjesečni predujam članarine do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec u svoti koja se dobije kada se obračunana svota članarine za prethodno porezno razdoblje podijeli s brojem mjeseci istoga razdoblja
  • pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi podatke o osnovici za obračun članarine na Obrascu TZ 1 koji su sastavni dio Pravilnika (na poveznici na dnu objave) ili putem sustava ePorezna, s time da se u prilogu zbirnog obrasca na razini obveznika dostavlja razrada po poslovnim jedinicama odnosno djelatnostima

 

PRAVILNIK SE MOŽE PRONAĆI NA SLJEDEĆOJ POVEZNICI: PRAVILNIK – ČLANARINE TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA

Kategorija: Nekategorizirano