Reset Password

Your search results

Agenciji “M-G express” dodijeljen certifikact ISO 9001:2015

Published on Dicembre 19, 2017 by tz-kanfanar

Nakon što je Udruga hrvatskih putničkih agencija sa svojih 40 agencija uspješno provela projekt obnove certifikata sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 i tranziciju na ISO 9001:2015, a uz podršku Ministarstva turizma, tim se turističkim agencijama 15. prosinca i službeno dodijeljeni obnovljeni certifikati.

Među njima, i ovoga se puta našla kanfanarska DMC agencija M-G Express d.o.o. vlasnice Marie-Gracie Baćac kojoj su na svečanosti dodjele certifikata istoga uručili ministar turizma Gari Capelli i predsjednik UHPA-e Tomislav Fain.

Riječ je o certifikatu koji se dodjeljuje za uspješno implementiran sustav upravljanja kvalitetom i poslovanje u skladu sa zahtjevima ove norme.  Turističke agencije certifikatom ISO 9001 dokazuju opredijeljenost za pružanje kvalitete usluga, sustav kontrole kvalitete proizvoda i usluga te usmjerenost na njihovo stalno poboljšavanje. Upravljanje kvalitetom pomaže u boljem razumijevanju i praćenju potreba kupaca, postizanju većeg stupnja zadovoljstva i povjerenja kupaca-korisnika, efikasnijem poslovanju, povećanju produktivnosti i profitabilnosti poduzeća, poboljšavanju interne komunikacije kao i ostvarivanju kontinuiranog rasta i razvoja.

Projekt ISO certifikacije UHPA je pokrenula 2012. godine što je rezultiralo certifikacijom prve grupe članova Udruge u 2014., druge grupe u 2015. godini, te recertifikacijom četrdeset članova 2017. godine. Danas je UHPA prva strukovna udruga u turizmu u Hrvatskoj koja je nositelj certifikata ISO 9001:2015 te jedna od rijetkih koja je u proces certifikacije ušla s mrežom svojih članova te uspješno provela projekt implementacije i certificiranja sustava upravljanja kvalitetom.

Čestitamo agencijama s ovim prestižnim certifikatom!