Reset Password

Make a Reservation
Advanced Search

Blog Archives

Od 15.6. do 8.9. zabrana građevinskih radova u Općini Kanfanar
Od 15.6. do 8.9. zabrana gra...
Slijedom Odluke o zabrani i ograničenju građevinskih radova za vrijeme turističke sezone u Općini Kanfanar, koju je općinsko vijeće donijelo ...
lip. 15, 2019 , 0
Zabrana građevinskih radova u turističkoj sezoni
Zabrana građevinskih radova ...
Temeljem odluke Općinskog vijeća Općine Kanfanar, od 18. lipnja do 9. rujna 2018. godine na području Općine Kanfanar zabranjuje se ...
lip. 18, 2018 , 0